• 5u.jpg
 • 317623796_647344980532049_5268673341564210956_n.jpg
 • 318242826_651593523440528_3836236259142896955_n_2.jpg
 • 332880958_749177816734009_2144001108079471881_n.jpg
 • 332904065_913184079884339_3914233981667591015_n.jpg
 • 333019295_925245821846603_6199031325930739098_n.jpg
 • 333231999_898570077862628_8726333581128895535_n.jpg
 • 334295857_652323963565368_6456069028601614828_n_1.jpg

Nazwa pełna BRAWO BIAŁYSTOK

KRS 0000740628

NIP 5423320217

REGON 380760015

Forma prawna STOWARZYSZENIE

Data rejestracji 13 lipca 2018 r.


Urszula Marta Polińska od 13 lipca 2018r - PREZES ZARZĄDU

Krystyna Greczan od 13 sierpnia 2019r -  WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Chlabicz od 13 sierpnia 2019r - CZŁONEK ZARZĄDU


 

Cel działania

 1.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób starszych,
 2.  organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego m. In. Poprzez organizację zawodów, zajęć sportowych i imprez rekreacyjnych,
 3.  reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu m. In. Poprzez prowadzenie klubu sportowego,
 4. organizacja, popularyzacja i rozwój sportów gimnastycznych w tym gimnastyki artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 5.  promowanie aktywności fizycznej i wyczynowego uprawiania sportów gimnastycznych poprzez działania w sferach informacji, kultury, oświaty, kontaktów zawodowych i społecznych,
 6.  organizacja szkoleń, warsztatów i obozów sportowych,
 7.  propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji, gimnastyki korekcyjnej oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek,
 8.  promocja i reklama sportów gimnastycznych w celu pozyskiwania zawodników i sponsorów,
 9.  kształtowanie pożądanych cech charakteru, zasad "Fair play" Oraz popularyzacja idei pozytywnego myślenia poprzez uczestnictwo w zajęciach i rywalizacji sportowej,
 10.  propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie podstaw proekologicznych,
 11.  wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych.