• 5u.jpg
 • 317623796_647344980532049_5268673341564210956_n.jpg
 • 318242826_651593523440528_3836236259142896955_n_2.jpg
 • 332880958_749177816734009_2144001108079471881_n.jpg
 • 332904065_913184079884339_3914233981667591015_n.jpg
 • 333019295_925245821846603_6199031325930739098_n.jpg
 • 333231999_898570077862628_8726333581128895535_n.jpg
 • 334295857_652323963565368_6456069028601614828_n_1.jpg
Mija rok wspólnej walki o normalność... trudno jest ubrać w słowa to co stało się naszą wspólną historią ale niezmiennie dziękujemy ❤ naszym Rodzicom, Gimnastyczkom, #BRAWOTeam, Miasto Białystok, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za wspólne kroczenie drogą ku normalności i wolności
To już rok... a my pamiętamy każdy telefon, mail... z pytaniem czy mamy miejsce, czy przyjmiemy i tak jak wtedy byliśmy przytłoczeni skalą potrzeb i intensywnością emocji tak dziś jesteśmy zaskoczeni otrzymanym zaproszeniem...
Dziękujemy i zapraszamy nasz solidarny #BRAWOTeam i wszystkich naszych podopiecznych na relację z tego koncertu

Nazwa pełna BRAWO BIAŁYSTOK

KRS 0000740628

NIP 5423320217

REGON 380760015

Forma prawna STOWARZYSZENIE

Data rejestracji 13 lipca 2018 r.


Urszula Marta Polińska od 13 lipca 2018r - PREZES ZARZĄDU

Krystyna Greczan od 13 sierpnia 2019r -  WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Chlabicz od 13 sierpnia 2019r - CZŁONEK ZARZĄDU


 

Cel działania

 1.  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób starszych,
 2.  organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego m. In. Poprzez organizację zawodów, zajęć sportowych i imprez rekreacyjnych,
 3.  reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu m. In. Poprzez prowadzenie klubu sportowego,
 4. organizacja, popularyzacja i rozwój sportów gimnastycznych w tym gimnastyki artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 5.  promowanie aktywności fizycznej i wyczynowego uprawiania sportów gimnastycznych poprzez działania w sferach informacji, kultury, oświaty, kontaktów zawodowych i społecznych,
 6.  organizacja szkoleń, warsztatów i obozów sportowych,
 7.  propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji, gimnastyki korekcyjnej oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek,
 8.  promocja i reklama sportów gimnastycznych w celu pozyskiwania zawodników i sponsorów,
 9.  kształtowanie pożądanych cech charakteru, zasad "Fair play" Oraz popularyzacja idei pozytywnego myślenia poprzez uczestnictwo w zajęciach i rywalizacji sportowej,
 10.  propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie podstaw proekologicznych,
 11.  wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych.
Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Brawo Białystok będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez Brawo Białystok, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Brawo Białystok.
CEL: Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Brawo Białystok. Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Fundacji X w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które Stowarzyszenie Brawo Białystok jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
PODSTAWA PRAWNA: 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: - osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik); - osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; - osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; - osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.